Register členov RHNB

Register členov
Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky spravuje Register organizácií cestovného ruchu.

Zákon o podpore cestovného ruchu
Aktuálne legislatívne a koncepčné dokumenty platné pre činnosť oblastných organizácii cestovného ruchu sú zverejného na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

X