Register členov RHNB

Register členov oblastnej organizácie cestovného ruchu RHNB
Zabezpečuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestovného ruchu Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Názov oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

Skratka RHNB
Sídlo Sládkovičova ul. č. 210/50, 972 01 Bojnice
IČO 42274770
Číslo spisu 09881/2012/SCR
Dátum vzniku 01.03.2012

Osoby oprávnené konať v mene združenia

Predseda predstavenstva Ing. Emil Medera od 19.06.2017
Podpredseda predstavenstva Ing. Rudolf Lukačka od 19.06.2017
Výkonný riaditeľ Mgr. Andrea Malátová od 19.06.2017

Členovia

1. mesto Bojnice
2. mesto Prievidza
3. obec Sebedražie
4. obec Lehota pod Vtáčnikom
5. obec Klačno
6. obec Opatovce nad Nitrou
7. obec Šútovce
8. obec Nitrianske Rudno
9. obec Čereňany
10. obec Kocurany
11. Jozef Tomík
12. JUKO CK, spol. s r.o.
13. RCS, spol. s r.o.
14. AGAMA PLUS spol. s r.o.
15. PaedDr. Sylvia Maliariková
16. Alena Michalovičová, Penzión Alena
17. ArtFest s.r.o.,
18. BUS DOPRAVA s.r.o.
19. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
20. Ing. Renata Šimová Hudecová,Chata pod Končitou
21. Klak s.r.o., Fackovské sedlo – Salaš Klak
22. Penzión Pod Zámkom
23. Termal Bojnice s.r.o
24. Termal Chalmová – Bystričany s.r.o
25. Vodný svet s.r.o
26. Združenie na záchranu baníckeho dedičstva
27. MV Staving, Horský hotel Remata
28. Apartmány Teddy s. r. o.
29. Hipoterapeutické združenie HIPO MÁČOV
30. Petra Čavojská
31. Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
32. Oldies s. r. o.
33. Milan Gross
34. CK IMT TOUR s.r.o.
35. Peter Hudec
36. Spolok Sklený sen
37. Galéria VELVET s.r.o.
38. DKP SLOVAKIA s.r.o.
39. Katarína Rovná, FO -SHR
40. Jazdecký klub Majer a hipocentrum, s.r.o.
41. Mgr. Peter Beniač
42. Sokoliarska skupina Hieraaetus
43. MAKROMONT, s.r.o. spoločnosť MONTE WEBY
44. Občianske združenie Naše Bojnice
45. PICO spol. s r.o.
46. Regionálne združenie obcí \\\“Magura-Strážov\\\“
47. Opatovský prameň – združenie na podporu vzdelávania, kultúry a športu
48. Združenie miest a obcí Hornej Nitry
49. Kúpele Bojnice, a.s.
50. Relas, s.r.o. – hotel Belassi
51. Občianske združenie Hornonitrie
52. Združenie obcí handlovskej doliny
53. Folklórna skupina Košarinka, o.z.
54. Ing. Jana Hronská
55. Ing. Ľuboš Babarík-Well
56. 1113 Bojnice, s.r.o.
57. OZ Červení králi
58. Ing. Ľuboš Babarík
59. Ing. Juraj Kupčok
60. Ing. Ľudmila Pospíšilová LECON
61. Hipoterapia – jazda na koni, občianske združenie
62. Katarína Tarabčíková
63. Darina Supuková
64. Ing. Zdiezblo Eduard
65. Mgr. Amália Lomnická
66. Roman Turcel
67. Art point OZ
68. Irena Balážová
69. Varadero Cocktails, s.r.o.
70. Emil Medera

X