Stanovy

Stanovy platné od 18.2.2016 STANOVY oblastnej organizácie cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE Preambula Región HORNÁ NITRA - BOJNICE je oblastná organizácia cestovného ruchu založená...
6. októbra 20170 DownloadsStiahnuť