Koncepcia rozvoja cestovného ruchu OOCR Región Horná Nitra – Bojnice pre roky 2014 -2020

Odvetvie cestovného ruchu predstavuje jedno z najdôležitejších odvetví hospodárstva a je súčasťou spoločenského i ekonomického života. Cestovný ruch ako odvetvie so svojím prierezovým...
6. októbra 20170 DownloadsStiahnuť