Pomáhajú poslanci Mestského zastupiteľstva Bojnice aj o.z. Naše Bojnice

zbierka COVID-19

Poslanci mestského zastupiteľstva založili v súvislosti s postupujúcou epidémiou Covid 19 transparentný účet za účelom materiálnej podpory zdravotníkov. Každý z nás má tak možnosť pomôcť malým financnym darom. Finančné prostriedky budú použité v prospech zdravotných pracovníkov Nemocnice Bojnice. 

Transparentný účet: SK50 0900 0000 0051 6942 4565

Občianske združenie Naše Bojnice v spolupráci s Klubom podnikateľov mesta Bojnice chcú tiež pomôcť a prispieť prispieť mestu Bojnice na zabezpečenie zdravotníckych a hygienických potrieb. Mesto má povinnosť postarať sa o hygienu a bezpečnosť všetkých svojich obyvateľov, ale najmä o našich seniorov a sociálne odkázaných. Nato sú však potrebné okrem množstva práce aj finančné prostriedky. Občianske združenie sa preto rozhodlo založiť oficiálny zbierkový účet zriadený pre tento účel. Zoznam darcov spolu s poďakovaním bude zverejnený na webovej stránke www.nasebojnice a vyzbieraná čiastka sa prevedie na vopred oznámený účet mesta Bojnice. Rovnako budú postupne zverejňované informácie zo strany mesta, na čo konkrétne boli poskytnuté finančné dary použité. Združenie aktivitu realizuje v rámci projektu Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta – Efektívna verejná správa.

Číslo účtu Dobrovoľnej zbierky: SK28 0900 0000 0051 3744 0181

Za každú pomoc ďakujeme!

 

X