Mesto Bojnice začína prevádzkovať Turistickú informačnú kanceláriu

Od 1. júna 2020 mesto Bojnice spúšťa prevádzku Turistickej informačnej kancelárie Bojnice (ďalej len „TIK Bojnice“).  S uvoľnením prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky sa otvorili možnosti aj návštevníkov mesta Bojnice opätovne začať využívať služby cestovného ruchu a gastronómie.  TIK Bojnice je umiestnené v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí  47/36  a je pohodlne dostupné pre všetkých návštevníkov mesta.

Služby informačnej kancelárie budú  pre návštevníkov mesta a regiónu poskytované  od utorka  do nedele v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.  Postupne plánujeme rozšíriť poskytovanie služieb na celý týždeň a predĺžiť aj čas poskytovania služieb.

TIK Bojnice bude poskytovať informácie o   kultúrnych, prírodných a historických pamiatkach; o možnostiach športovania a relaxu; o kultúrnych, spoločenských  a športových podujatiach, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o službách (doprava, parkovanie, služby, zdravotníctvo, obchod); o dopravnom spojení.

Tiež bude ponúkať služby propagačné materiály, turistické mapy, atlasy, mapy turistických zaujímavostí, automapy, knihy, suveníry, pohľadnice

Všetky informácie o činnosti TIK Bojnice nájdete na FB mesta Bojnice a webovej stránke mesta.  Už čoskoro bude spustená aj samostatná stránka TIK-u Bojnice a nový profil  na  sociálnych sieťach.

Kontakty na TIK Bojnice sú:
e-mail: tik@bojnice.sk
tel.: +421 904 600 181

X