Oslava Svetového dňa cestovného ruchu v Prievidzi

Prievidza 23. 9. 2019 | Oslava Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR) v Prievidzi. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO vyhlásilo SDCR na 27. september. Hlavným zmyslom SDCR je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosov pre celkový rozvoj spoločnosti. V súlade s touto líniou pripravili mesto Prievidza a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice (OOCR RHNB) podujatie Deň Prievidze, ktorým oslávi SDCR a zviditeľní potenciál CR v meste a v regióne.

V piatok 27. septembra 2019 o 17.00 sa bude konať koncert na počesť hudobného skladateľa a prievidzského rodáka Ladislava Stančeka, ktorý je jedným zo zakladateľov slovenskej národnej hudby. Na koncerte budú diela tohto autora interpretovať umelci zo ZUŠ LS a Mucha Quartet z Bratislavy. Pripomenieme si tak 25 rokov od udelenia čestného názvu Základnej umeleckej škole – ZUŠ Ladislava Stančeka a 80 rokov hudobného školstva v Prievidzi. Koncert spája dva fenomény: skutočnosť, že Prievidza je rodiskom významného hudobného skladateľa a skutočnosť, že vyhľadávanými bodmi v ponuke cestovnom ruchu tvoria kultúrne podujatia, rodné domy známych umelcov i miesta ich posledného odpočinku. Koncertu sa zúčastní aj vnučka L. Stančeka pani Elena Kačírová z Nitry a muzikologička Mgr. Dominika Machutová, PhD. z Literárneho archívu SNK. Pri tejto príležitosti OOCR RHNB vydala skladačku o živote a diele L. Stančeka.

V sobotu 28. septembra 2019 na Námestí slobody v Prievidzi o 10.00 sa uskutoční oficiálne otvorenie podujatia. Príhovory prednesú primátorka Prievidze JUDr. Katarína Macháčková a predseda OOCR RHNB Mgr. Maroš Greschner. Pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdajú ocenenia „Za osobitný prínos k rozvoju cestovného ruchu na Hornej Nitre“ piatim vybraným osobnostiam a jednej inštitúcii za všestrannú činnosť pri realizácii aktivít v oblasti cestovného ruchu, za profesionálny prístup a významné výsledky. Potom bude až do 22.00 nasledovať pestrá zmes vystúpení hudobných, tanečných a speváckych telies, pôsobiacich na území mesta. Program vyvrcholí minifestivalom DUBŠTOK, ktorý už 12 rokov predstavuje to najlepšie z pôvodnej autorskej tvorby mladých kapiel a interpretov.

Centrum voľného času v Prievidzi, ktoré si pripomína 60 rokov činnosti, doplní dianie na námestí výstavou súčasných i historických fotografií členov fotoklubu Junior. K cestovnému ruchu neodmysliteľne patrí dobrá gastronómia a doprava. Preto Stredná odborná škola obchodu a služieb, ktorá oslavuje v tomto roku 100. výročie svojho založenia, bude prezentovať ukážky učebných odborov z oblasti gastronómie a služieb (kaderníčky a kozmetičky). Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Prievidza si pripomína 70. výročie svojho vzniku. Návštevníkom pripomenie svoju históriu prezentáciou v duchu retro. Historický autobus Praga RND z roku 1950 bude pristavený priamo na námestí. Na porovnanie vedľa neho vystavia Solaris – najnovší typ autobusu pre MHD. Informácie o možnostiach využitia voľného času v Prievidzi, Bojniciach a okolí bude poskytovať OOCR RHNB a služby pre návštevníkov počas podujatia bude v rozšírenej miere poskytovať aj Turisticko-informačná kancelária mesta na Námestí slobody.

Partnerom podujatia je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ktoré predstaví paletu svojej ponuky a zo svojej galérie prenesie na námestie časť výstavy o piatich pozoruhodných osobnostiach Prievidze, ktorú pripravili v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom v Trenčíne – pracoviskom Archív Bojnice. Atmosféru galérie v plenéri doplní aj ZUŠ Ladislava Stančeka, ktorá vo svojom stánku predstaví ukážky výtvarnej tvorby svojich žiakov.

Program Svetového dňa CR a Dňa Prievidze bude pestrý, návštevníci si užijú veľa zábavy, ale určite im neuniknú ani zámery organizátorov – podporiť rozvoj cestovného ruchu v meste Prievidza i celom regióne, prispieť tým aj k ekonomickému rozvoju, ochrane životného prostredia a k lepšej kvalite života vôbec.
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR
Kontakty a ďalšie info: PhDr. Ivona Vojtášová, 0904 752 696; PaedDr. Sylvia Maliariková, 0905 205 217; Mgr. Andrea Malátová, 0917 267 456 www.prievidza.sk www.bojnice.eu www.lexikon.sk

X