Prievidza na križovatke histórie

Prievidza na križovatke histórie

Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu – tlačová správa

Prievidza – 20. apríla 2018. Mesto Prievidza v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE zorganizovalo medzinárodnú konferenciu Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu Európskej komisie JUDr. Maroša Šefčoviča, PhD. vo štvrtok 19. apríla 2018 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Horná Nitra ako región s vysokým podielom ťažkého priemyslu sa aktuálne pripravuje na zásadnú transformáciu. Ako skonštatovala vo svojom úvodnom príhovore Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, „jedným z faktorov, ktoré môžu pozitívne prispieť k transformácii, je cestovný ruch. Toto odvetvie zabezpečuje služby turistom, zahraničným i domácim návštevníkom a je to práve sektor služieb, ktoré v ekonomikách vyspelých krajín predstavujú výrazne nadpolovičný až dvojtretinový podiel. Významný je aj vplyv cestovného ruchu na rast zamestnanosti. Okrem pracovných miest v cestovnom ruchu, vyvoláva tvorbu  pracovných miest aj v dodávateľských odvetviach. Pozitívny je aj tlak, ktorý cestovný ruch vyvíja na čistotu a ochranu životného prostredia a tiež na rast kvality, kreativity a inovácií v oblasti poskytovaných služieb“, povedala K. Macháčková.

Cieľom konferencie bolo predstaviť účastníkom nové perspektívy rozvoja cestovného ruchu v Prievidzi, a to prostredníctvom Koncepcie rozvoja CR  v meste, ktorú ako strategický materiál mesta schválili poslanci na svojom februárovom rokovaní, ale predstaviť aj príklady dobrej praxe, podnety na tvorbu nových produktov regionálneho cestovného ruchu, podnety na efektívnejšie využitie potenciálu, ktorý je v regióne vďaka prírodným podmienkam, histórii, kultúrnemu či priemyselnému dedičstvu.

Konferenciu svojimi prezentáciami a príspevkami obohatili zástupcovia Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy výstavby SR, Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trenčíne ako aj zástupcovia združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Prievidza predstavila svoje ambície v oblasti ďalšieho rozvoja cyklotrás, zaujímavou prezentáciou boli pripomenuté urbanistické, architektonické a výtvarné prvky mesta, typické pre obdobie tzv. SORELY, ktorých hodnota plynutím času stúpa a stali sa pozoruhodnou črtou okresného mesta. Prievidza predstavila nielen svoje historické bohatstvo a tradície, ale zároveň aj ambíciu stať sa moderným dynamickým regionálnym centrom, ktoré v zmysle princípov „smart city“ chce ďalej zlepšovať kvalitu života v meste, znižovať záťaže životného prostredia a optimalizovať dopravu. V programe konferencie bol preto aj príspevok na tému elektromobilita a jej vplyv na cestovný ruch.

Jedným zo sprievodných podujatí konferencie bola aj výstava fotografií členov fotoklubu Junior pri Centre voľného času v Prievidzi, pozostávajúca z neopakovateľných záberov na zákutia Prievidze a regiónu Hornej Nitry a unikátna zbierka fotografií prievidzských sgrafitov, ktoré zdobia priečelia obytných domov na najstaršom prievidzskom sídlisku Píly. Prievidza sa stala zároveň prvým mestom na Slovensku, kde sa uskutočnila verejná prezentácia najpredávanejšieho elektromobilu na svete Nissan LEAF II. generácie, pričom záujemcovia si mohli v priebehu podujatia tento elektromobil aj odskúšať. Nechýbala ani prezentácia aktivít OZ Zelený bicykel.

Pre účastníkov priniesla konferencia množstvo zaujímavých informácií  a nových podnetov pre oblasť ďalšieho rozvoja cestovného ruchu.

zoznam všetkých aktualít

X