26. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR

ITF Slovakiatour 2020

Veľtržnú sezónu v dňoch 23.1. – 26.1.2020 odštartovali na bratislavskom výstavisku Incheba medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour a veľtrh gastronómie Danubius Gastro. Doplnili ich výstavy určené profesionálnym aj amatérskym poľovníkom, rybárom a všetkým milovníkom prírody: Poľovníctvo a oddych a Rybárstvo a voľný čas. Ponuku 732 vystavovateľov z 24 krajín si počas štyroch dní prišlo pozrieť 72 812 návštevníkov.

OOCR RHNB sa zúčastnila veľtrhu vo výstavnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, ktorý mal označenie „Zelená župa“. Ďalšími spoluvystavovateľmi boli oblastné organizácie CR, ktoré sú členmi KOCR TR. Podrobné informácie na: https://www.trencinregion.sk/86164/na-itf-slovakiatour-2020-sa-vystavovalo-ekologicky

Už tretí rok udeľuje KOCR Trenčín región ocenenie najlepšiemu ubytovaciemu zariadeniu, významnej osobnosti, zaujímavej inovácii a produktu, zariadeniu pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) a gastro prevádzke. Ocenenie TOP v cestovnom ruchu za rok 2019 sa odovzdávalo počas slávnostného otvorenia
vystavného stánku. Za najlepšiu inováciu za rok 2019 ohodnotila odborná porota Dom ilúzií v Bojniciach. Ide o múzeum, ktoré je zároveň galériou založenou na vizuálnych atrakciách. Zamerané je na optické ilúzie, trick-artové umenie a moderné formy zobrazovania reality. Hoci brány pre verejnosť otvorili len v roku 2019, dosiahli už vysoký počet návštevníkov.

Informácie o akte oceňovania:
https://www.trencinregion.sk/63562/ocenenia-top-v-cestovnom-ruchu-si-prevzali-vitazi

Prínosom OOCR RHNB k zvýšeniu atraktívnosti a informačnej bonity spoločného výstavného stánku boli:

  • široká paleta propagačných materiálov od členov OOCR RHNB + Kúpeľov Bojnice
  • 65-stranová brožúra ČO VIDIEŤ V REGIÓNE HORNÁ NITRA – BOJNICE – jej nové vydanie v slovenskom, poľskom a v maďarskom jazyku
  • nová skladačka pripravená pre tento veľtrh s názvom Zelená Horná Nitra
  • účinkovanie sokoliara Jozefa Tomíka so sovou
  • výstavka estetických hodnotných suvenírov z Hornej Nitry od p. Ivety Hakošovej (ručne šité a vyšívané vtáčiky, srdiečka, vankúšiky… plnené rôznymi prírodnými materiálmi)
  • ochutnávka produktov z firmy AGRO RYBIA FARMA (nátierky zo sumčeka afrického)
  • suveníry, perá s logom OOCR RHNB, USB-kľúče v tvare magnetky
X