Kultúrne centrum Bojnice

0
Price
Price
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

23
Info

Kultúrne centrum sa zaoberá pravidelným organizovaním koncertnej a divadelnej činnosti, výstavných, spoločenských, vzdelávacích, informačných, prezentačných a propagačných podujatí. Realizuje spolupráce v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu s neštátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami, fyzickými a právnickými osobami v Slovenskej republike a zahraničí. Tiež sprostredkováva vystúpenia umeleckých kolektívov a jednotlivcov pre iné právnické a fyzické osoby a vydáva lokálny mesačník Bojnické zvesti.

Mapa

Kontakt

Adresa

Hurbanovo námestie 19/41, Bojnice

Telefón

+421 46 543 09 80

Web

Galéria
X