Handlová

0
Price
Price
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

2090
Info

Handlová sa nachádza v oblasti  medzi stredným a západným Slovenskom na rozhraní Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja, približne 10 km od geometrického stredu Európy. Mesto je obklopené pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy, čo poskytuje nádherné panoramatické výhľady a možnosti na využitie viacerých turistických trás menšej aj väčšej náročnosti.

Prvá písomná zmienka o Handlovej pochádza z roku 1376. Mestské práva získala v roku 1839 a od tej doby sa postupne rozvíjala. Do roku 1945 mala výrazný podiel obyvateľstva nemeckej národnosti a bola najväčším sídlom regiónu hornej Nitry. Handlová je známa predovšetkým svojou baňou a banskou tradíciou. Na území mesta a v širšom okolí sa nachádzajú zásoby hnedého uhlia, ktorého priemyselná ťažba mala nepretržitú 112-ročnú tradíciu od roku 1909 až do roku 2021. Priemyselná ťažba uhlia poskytovala pracovné príležitosti a bola dôležitou súčasťou miestneho hospodárstva.  V roku 1976 sa mesto Handlová územne rozrástlo o pôvodne samostatné obce Morovno (prvá zmienka 1553) a Nová Lehota (prvá zmienka 1487), čím sa zaradilo medzi územne rozsiahlejšie mestá na Slovensku. V minulosti bolo mesto Handlová označované aj „Mesto kvetov“ vďaka svojej krásnej parkovej výzdobe. V súčasnosti sa mesto snaží nadviazať na túto „kvetinovú tradíciu“.

Handlová ponúka pre svojich obyvateľov a návštevníkov mesta množstvo každoročných podujatí. Jedným z nich je Morovnianska podkova, ktorá sa koná v mesiaci máj. Toto tradičné podujatie privádza do mesta množstvo návštevníkov a ponúka skvelý zážitok z furmanských pretekov ale aj bohatý program. V letných mesiacoch sa rodiny s deťmi môžu tešiť na viaceré podujatia. V júni sa uskutoční 45. ročník Cesty rozprávkovým lesom, kde sa deti môžu stretnúť s rozprávkovými postavami a zabaviť sa pri rôznych aktivitách. Ďalším zaujímavým podujatím je Piknik v Handparku, ktorý sa koná v júli. V neposlednom rade je pripravované Leto na námestí, v rámci ktorého sa počas celého leta na námestí konajú rôzne kultúrne a zábavné programy pre všetky vekové kategórie.

Pre priaznivcov športu sa pripravujú podujatia, ktorých sa obyvatelia a hostia môžu pasívne ale aj aktívne zúčastniť: O kôš mesta Handlová, Futbalová 24, Handlovský streetball (3×3 turnaj v basketbale), Beach volley Handlová a Banícka rallye.

Záver leta patrí najväčšiemu podujatiu mesta Regionálnym oslavám dňa baníkov, ktoré sa uskutoční 30.-31. augusta 2024. V jesenných mesiacoch Centrum voľného času pripravuje Cvč Fest – Dobrý deň, ktoré je cielené prevažne pre vekovú kategóriu 12-18 rokov. 22.-23. novembra sa uskutočnia jarmočné Handlovské katarínske dni, ktoré sú príležitosťou na ocenenie významných osobností mesta a športovcov.

Mimoriadne úspešným decembrovým podujatím je Handlovská kapustnica, ktorá má benefičný charakter. Toto podujatie zaznamenáva čoraz väčší úspech a vyššiu návštevnosť. Vianočnú atmosféru v Handlovej dotvárajú každoročné Vianočné trhy, ktoré sa konajú od 16. decembra do 6. januára. Na trhoch sa predávajú tradičné vianočné výrobky, ako aj rôzne remeselné výrobky a pochutiny.

Podujatia v Handlovej sú dôkazom kultúrneho a spoločenského života mesta. Každý rok prinášajú do mesta radosť, zábavu a príjemné spomienky pre obyvateľov, ale aj návštevníkov. Tieto podujatia sú dôležitou súčasťou identity Handlovej a prispievajú k jej rozvoju a propagácii.

Viac informácii o meste nájdete na webovej stránke www.handlova.sk .

Mapa

Kontakt

Adresa

Mestský úrad,
Námestie baníkov 7,
972 51 Handlová

Telefón

+421 46 519 25 11

Galéria
X