Hrad Sivý kameň

0
Price
Price
The tour is not available yet.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

4205
Info

Hrad Sivý Kameň z polovice 14. storočia, centrum správy kráľovských majetkov na ľavom brehu rieky Nitra. Súčasný zaužívaný názov s prívlastkom sivý vznikol nesprávnym prekladom maďarského označenia hradu Keselökö, čo v preklade znamená Supí Kameň (keselö – sup). Najvýznamnejšími majiteľmi hradu boli príslušníci šľachtického rodu Majténi, ktorí ho v roku 1434 získali od kráľa do dedičnej držby a vlastnili ho až do jeho zániku. Dejiny hradu poznačil požiar v roku 1524, plienenie Gabriela Betlena v roku 1626 a Františka II. Rákociho v roku 1703. Odvtedy hrad pustol a postupne sa sa z neho stala ruina. V roku 1973 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a od roku 2013 je predmetom pamiatkovej obnovy, ktorú realizuje občianske združenie Časovrat.

Andezitová homoľa nad obcou Podhradie, na ktorej sa hrad Sivý Kameň kedysi vypínal, je ľahko prístupná ruina so skromnými zvyškami niekdajších architektúr. Zaujme najmä obnovená obranná veža s výhľadom, aký mali niekdajší stredovekí obrancovia hradu či romantické západy Slnka z najvyššieho bodu hradného kopca.

Mapa

Kontakt

Adresa

Obec Podhradie

Telefón

+421 914 151 771

Galéria
X