Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

0
Ceny
Ceny
The tour is not available yet.

Pokračovať v rezervácií

Uložiť do zoznamu prianí

Adding item to wishlist requires an account

1453
Info

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi patrí k jednej zo štyroch kultúrno-výchovných ustanovizní v regióne Hornej Nitry v zriaďovateľskej právomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolu s Trenčianskym múzeom a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici tvorí súčasť múzejných inštitúcií v rámci tohto samosprávneho celku. Rozsah (viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov) a skladba zbierok, z ktorých mnohé patria k dokladom medzinárodného významu, ho radia k dôležitým múzejným ustanovizniam na Slovensku.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ma poslanie nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty z regiónu Hornej Nitry a tieto odborne spravovať, skúmať a prezentovať. Pri návšteve múzea razom vstúpite do bohatej histórie regiónu Hornej Nitry, ktorá keby vedela rozprávať, bol by to veľmi dlhý rozhovor. V stálej expozícii, ktorá mapuje vývoj prírody a života ľudí na Hornej Nitre, objavíte mnoho pokladov dávnych čias. K najcennejším patria nálezy kamenných nástrojov pravekých neandertálcov z poslednej doby ľadovej, z mladšieho obdobia keramika, zbrane a ozdoby precízne vypracované z bronzu, dôkazy doby železnej – kosáky, podkovy, kľúče, doklady rozvoja remesiel, poľnohospodárstva, tradičného odievania, zbierka malieb na skle, pamiatky z obdobia tureckých vojen, strieborné šperky, cechové pamiatky, prenášacia nádobka na včeliu kráľovnú i zaujímavé handrárske píšťalky… Jeden z najťažších exponátov múzea je medveď hnedý, zastrelený v sebaobrane v roku 1988 na Suchej Duši pri Tužine. Tento maco mal úctyhodnú dĺžku tela 2 metre a váhu približne 400 kg.

Mapa

Kontakt

Adresa

Košovská cesta 9, Prievidza

Telefón

+421 46 542 30 54

Galéria
X