Nemocnica s poliklinikou

0
Ceny
Ceny
The tour is not available yet.

Pokračovať v rezervácií

Uložiť do zoznamu prianí

Adding item to wishlist requires an account

1454

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má svoj web

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej zriaďovateľskej listiny a platného liečebného poriadku typu nemocnice pre spádovú oblasť cca 140 000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Handlovej prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov tých okresov.
Jej činnosť bola v zriadovateľskej listine vymedzená na poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno – preventívnej starostlivosti.
Kvalita NsP
Sa začala v júni 2005 zavádzaním pod odborný dohľad firmy EMARK Bratislava, systémom manažmentu kvality (SMK). Certifikačná autorita Certikom v certifikačnom audite uznala zavedený SMK za funkčný a 28.6.2007 udelila NsP Prievidza certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.
Darcovstvo krvi a informácie pre darcov
Evidencia darcov krvi, realizovanie odberov krvi
Kontakt
Tel: 046/5112 417
darcakrvi@hospital-bojnice.sk

pripomienky a odkazy zanechajte na našom kontakte

Kontakt

Adresa

Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Telefón

046 / 5112 111 – ústredňa

Mapa

X