Regionálne trasy

0
Ceny
Ceny
The tour is not available yet.

Pokračovať v rezervácií

Uložiť do zoznamu prianí

Adding item to wishlist requires an account

2152

Regionálne trasy

Cyklookruh Bojnice a Medzihorie
Spojka Belianska, Rematská, Cigeľská, Chvojnická a Chalmovská
Radiála Rokošská, Žiarska, Pravnianska, Lehotská a Hradecká
Fačkovské sedlo

Turistické mapy Slovenska

pripomienky a odkazy zanechajte na našom kontakte

Info

2308 – Bojnický cyklookruh

Nitrianske Pravno – Tužina – Sedlo Gápel – Gápel – Čavoj – Temeš – Nevidzany – Liešťany – Kostolná Ves – Banky – Mačov – Diviaky nad Nitricou – Diviacka Nová Ves – Nitrica – Dolné Vestenice – Hradište – Skačany – Veľké Kršteňany – Malé Kršteňany – Oslany – Ľubianka – Bystričianska dolina – Kamenec pod Vtáčnikom – Lehota pod Vtáčnikom – Podhradie – Cigeľ – Sedlo pod Uhliskom – Handlová – Remeta – Ráztočno – Nedožery-Brezany – Pravenec – Solka – Nitrianske Pravno.

Modro značená cyklotrasa vedie takmer celým územím regiónu, dlhý cyklookruh je možné absolvovať celý za dva dni.Na okruh sa dá nastúpiť z ktoréhokoľvek miesta alebo je možné ho skombinovať s ďalšími cyklotrasami v okrese. Trasa začína v Nitrianskom Pravne, pokračuje do obce Tužina a stúpa po lesnej asfaltovej ceste do sedla Javorinka. Na konci doliny trasa odbočuje doľava a pokračuje Gápelskou dolinou do sedla Gápel. Lesnou cestou schádza do osady Gápel a pokračuje do obce Čavoj. Ďalej pokračuje po spevnenej poľnej ceste cez Temeš, Nevidzany, Liešťany a Kostolnú Ves. Pred priehradným múrom trasa odbočuje doľava na Banky. Pokračuje cez Mačov, Diviaky nad Nitricou a Diviacku Novú Ves. Odtiaľ popri rieke Nitrica trasa pokračuje po asfaltovej ceste cez obce Nitrica a Dolné Vestenice, za ktorými opúšťa územie okresu. Pokračuje cez Hradište, Skačany, Veľké a Malé Kršteňany. Na územie okresu sa trasa vracia pred Oslanmi, cez ktoré prechádza, pokračuje cez Ľubianku a po spevnenej lesnej ceste pokračuje do Bystričianskej doliny. Ďalej prechádza Kamenec pod Vtáčnikom, Lehotu pod Vtáčnikom, Podhradie a Cigeľ. Odtiaľ stúpa do sedla pod Uhliskom a po traverze popod Maly Grič schádza do Handlovej. Z Handlovej trasa pokračuje stúpaním na Remetu a do Ráztočna. Ponad obec pokračuje po úpätí pohoria Žiar do obce Nedožery-Brezany a po štátnej a vedľajšej ceste cez Pravenec a Solku prichádza do Nitrianskeho Pravna, kde končí.

5315 – Cyklookruh Medzihorie

Veľké Uherce – Oslany – Ľubianka – Horná Ves – Rudica – Radobica – Cerová – Sedlo pod Rajtokom – Veľké Pole – Sedlo Veľké Pole – Veľké Uherce.

Zeleno značená cyklotrasa – cyklookruh je charakteristický miernou až strednou obtiažnosťou a je vhodná pre rodiny s deťmi ale aj pre rekreačne – športovo založených turistov. Trať z veľkej časti tvoria horské a podhorské cestičky a je zakomponovaná do krásneho prostredia Medzihoria. Trasa daného okruhu začína v športovom areáli motokrosu v obci Veľké Uherce.Následne pokračuje cez obce Oslany, Ľubianka, Radobica, Horná Ves, Veľké Pole časť Muller, Veľké Uherce časť Hrubý vrch a kaštieľ až k železničnej stanici vo Veľkých Uherciach.

5316 – Belianska spojka

Rázcestie pri odbočke do Čavoja – Valaská Belá – Sedlo Homôlka.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá po území okresu. Začína na rázcestí do Čavoja na odbočke zo žlto značenej Chvojnickej spojky /8323/. Pokračuje po štátnej ceste cez Valaskú Belú, za ňou cez PP Prielom Nitrice, a stúpa do sedla Homôlka, kde končí.

5316 – Rematská spojka

Remeta – Horský hotel Remeta.

Zeleno značená odbočka Bojnického cyklookruhu /2308/. Vedie celá územím okresu. Začína pri zástavke autobusu pri Hraničnom potoku a pokračuje stúpaním k horskej chate Remeta, kde končí.

5317 – Rokošská radiála

Prievidza – Bojnice – Šútovské sedlo – Šútovce – Dlžín – Kostolná Ves – Nitrianske Rudno – Rudnianska Lehota – Sedlo pod Čiernym vrchom.

Zeleno značená cyklotrasa vedie takmer celá územím okresu. Začína v Prievidzi a pokračuje cez Bojnice smerom na Kanianku. Pred obcou odbočuje vľavo a stúpa do Šútovského sedla, cez ktoré po poľnej spevnenej ceste prichádza do Šútoviec. Pokračuje do Dlžína a po asfaltovej ceste do Kostolnej Vsi a Nitrianskeho Rudna. Odtiaľ stúpa cez Rudniansku Lehotu popri riečke Bystrica do Sedla pod Čiernym vrchom. Zo sedla pokračuje zjazdom do Kšinnej, kde končí.

5318 – Žiarska radiála

Prievidza – Kanie pysky – Sedlo Štyri chotáre.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi pri zimnom štadióne. Po miestnych komunikáciách lesného parku vychádza na Kanie pysky nad obcou Nedožery-Brezany a ďalej pokračuje do sedla Štyri chotáre na hrebeni pohoria Žiar, kde končí.

5319 – Cigeľská spojka

Cigeľ – Sebedražie – Púšť – Prievidza.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá po území okresu. Začína v obci Cigeľ odbočením z modro značeného Bojnického cyklookruhu /2308/. Pokračuje cez Sebedražie a lokalitu Púšť do Prievidze, kde končí.

5320 – Fačkovské sedlo – spojka

Kľačno – Fačkovské sedlo.

Zeleno značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína na odbočke zo žlto značenej Pravnianskej radiály /8321/ na hornom konci Kľačna. Pokračuje stúpaním po štátnej ceste do Fačkovského sedla, kde končí.

8320 – Lehotská radiála

Prievidza – Koš – Laskár – Lehota pod Vtáčnikom.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi. Pokračuje cez obce Koš a Laskár do Lehoty pod Vtáčnikom, kde pripojením na modro značený Bojnický cyklookruh /2308/ končí.

8321 – Pravnianska radiála

Prievidza – Lazany – Malinová – Nitrianske Pravno – Kľačno – Vrícke sedlo.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi na križovatke trás pri zimnom štadióne. Po spevnenej poľnej ceste prechádza obcami Lazany, Malinová, Nitrianske Pravno. Odtiaľ trasa pokračuje do Kľačna a tu na križovatke v hornom konci obce pokračuje vpravo. Trasa pokračuje stúpaním do Vríckeho sedla, kde končí.

8322 – Hradecká radiála

Prievidza – Malá Lehôtka – Hradec – Sedlo pod Jelením vrchom.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína v Prievidzi a pokračuje cez časti Malá Lehôtka a Hradec. Končí v sedle pod Jelením vrchom, kde sa napája na modro značený Bojnický cyklookruh /2308/.

8323 – Chvojnická spojka

Chvojnica, majer – Sedlo Obšiar – Čavoj – Gápel.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína pri obci Chvojnica, odbočením z červeno značenej Hornonitrianskej cyklomagistrály /019/. Pokračuje stúpaním cez Chvojnicu a Čičermanskú dolinu do sedla Obšiar. Odtiaľ prichádza klesaním do Čavoja a po lesných a poľných cestách pokračuje do osady Gápel, kde končí.

8324 – Chalmovská spojka

>Odbočka z červenej cyklotrasy – Chalmová.

Žlto značená cyklotrasa vedie celá územím okresu. Začína odbočením z červeno značenej Hornonitrianskej cyklomagistrály /019/ pri obci Bystričany a prichádza do obce Chalmová, kde končí.

ŽLTÁ SPOJOVACIA CYKLOTRASA

 

Ľubianka – Horná Ves – Veľké Uherce – Kolačno – Hlboké – Brodzany – Partizánske. Dĺžka 18,5 km

Žlto značená cyklotrasa prechádza územím okresu iba malým úsekom. Začína v Ľubianke a pokračuje cez Hornú Ves. Za obcou opúšťa územie okresu. Pretína zeleno značený turistický chodník /5412/. Pokračuje okolo Vodnej nádrže Veľké Uherce, pred Veľkými Uhercami sa stáča vľavo a pokračuje cez Kolačno a okolo rovnomennej vodnej nádrže. V úseku od Kolačna má spoločnú trasu so žlto značeným turistickým chodníkom /8141/. Spevnenou cestou prechádza cez osadu Hlboké k bývalej chate Ondrej. Pokračuje po štátnej ceste do Brodzian. Končí v Partizánskom, pri moste cez rieku Nitrica.

2421 – REMETA – SKLENÉ

 

Odbočka o štátnej cesty č. 50 – Remata-Sklené. Dlžka 4 km.

Cyklotrasa začína na odbočke z hlavnej cesty Prievidza – Handlová, pri podjazde smerom na rekreačné stredisko Remata a pokračuje po poľnej ceste k rekreačnému stredisku Baník na Remete. Ďalej pokračuje po lesnej ceste až na okraj lesa a cez lúky na hrebeni pokračuje do obce Sklené, kde končí. Trasa je stredne náročná, vhodná aj pre deti, vedie po spevnených aj nespevnených lesných cestách s miernym prevýšením.

X